Welkom

Vaak zijn er onzekerheden als investerings- of strategische beslissingen moeten worden genomen. Dit kunnen beperkte onzekerheden zijn in kostenschattingen, de tijdsplanning of in bepaalde ontwerpspecificaties. Ook kunnen er echter grote geopolitieke en macro-economische factoren zijn die een onzekere toekomst voor de investering in kwestie vormen. Hoe kunnen dergelijke onzekerheden in kaart worden gebracht en zodanig geanalyseerd dat voldoende helderheid wordt verschaft om beslissingen te nemen?

Deze onderwerpen worden in het algemeen behandeld als onderdeel van besliskunde of de beslissingsanalyse (Engels : decision analysis). Hoewel bedrijfsprocessen, intuïtie en psychologie belangrijk zijn, richt NavIncerta de aandacht specifiek op de analysemethoden die dergelijke beslissingen moeten onderbouwen. De nadruk ligt daarbij op de inschatting van de onzekerheden en risico’s. Relevante concepten en methodologieën zijn neergelegd in een aantal aantrekkelijke (Engelstalige) online cursussen.


NIEUWS

De ‘Fundamentals cursus is met succes doorlopen door een groep deelnemers van een middelgroot oliebedrijf. Zij gaven de kwaliteit van de cursus het cijfer 8,8. Dit heeft geleid tot een verdere implementatie van het NavIncerta-curriculum binnen de onderneming in kwestie.

NavIncerta is een samenwerking aangegaan met PETROEDGE in Singapore voor het op de markt brengen van het curriculum in de olie & gas en elektriciteitssectoren in Azië, Australië en het Midden-Oosten.

Een expert: “I think the NavIncerta course material is absolutely excellent.”


signup

login