Welkom

Vaak zijn er onzekerheden als investerings- of strategische beslissingen moeten worden genomen. Dit kunnen beperkte onzekerheden zijn in kostenschattingen, de tijdsplanning of in bepaalde ontwerpspecificaties. Ook kunnen er echter grote geopolitieke en macro-economische factoren zijn die een onzekere toekomst voor de investering in kwestie vormen. Hoe kunnen dergelijke onzekerheden in kaart worden gebracht en zodanig geanalyseerd dat voldoende helderheid wordt verschaft om beslissingen te nemen?

Deze onderwerpen worden in het algemeen behandeld als onderdeel van besliskunde of de beslissingsanalyse (Engels : decision analysis). Hoewel bedrijfsprocessen, intuïtie en psychologie belangrijk zijn, richt NavIncerta de aandacht specifiek op de analysemethoden die dergelijke beslissingen moeten onderbouwen. De nadruk ligt daarbij op de inschatting van de onzekerheden en risico’s. Relevante concepten en methodologieën zijn neergelegd in een aantal aantrekkelijke (Engelstalige) online cursussen.


PARTNERS en KLANTEN

NavIncerta werkt samen met PETROEDGE in Singapore en DECISION NODES in Noorwegen.

Onder de eerste klanten bevinden zich bedrijven als Maersk Oil en Lukoil. De cursussen worden door de deelnemers gewaardeerd met een cijfer tussen de 8 en 10 op een schaal van 1 tot 10.

Een expert heeft gezegd: “I think the NavIncerta course material is absolutely excellent.”

Meer  reacties zijn te lezen op de Engelstalige website.


signup

login