Welkom

Een dhow tracht zijn weg in het donker (onzekerheid) te vinden maar kan gebruik maken van enig zonlicht (analyse) dat nooit volledige helderheid verschaft maar dat voldoende is om de reis voort te zetten.

Investeringsbeslissingen

Vaak zijn er onzekerheden als er investeringsbeslissingen genomen worden of wanneer men een strategie ontwikkelt. Deze onzekerheden kunnen de kosten, het tijdpad of het ontwerp betreffen, of het kan gaan om geopolitieke risico’s of macro-economische kwesties met gevolgen op de langere termijn. Hoe kunnen deze onzekerheden en risico’s ingeschat worden zodat er voldoende duidelijkheid is om robuuste beslissingen te nemen?

Kwantitatieve onzekerheidsanalyse

Voor investeringsspecifieke onzekerheden kunnen kwantitatieve methoden voor probabilistische valuatie worden toegepast. Hierbij moet men denken aan gevoeligheidsanalyse, beslisbomen en Monte Carlo-simulatie. Daarnaast introduceren wij innovatieve maar eenvoudig toe te passen analytische methoden. Het is ook belangrijk om verbanden te leggen met de gebruikelijke risk management praktijken.

Kwalitatieve onzekerheidsanalyse

Om significante contextuele onzekerheden beter te begrijpen en in te schatten kan het toepassen van scenario denken zeer nuttig zijn. Met scenario’s bedoelen we alternatieve toekomstbeelden, toegesneden op de specifieke context van de te nemen beslissingen.

Het combineren van rekenen en oordeelmatige inschattingen

Het bijzondere van NavIncerta is dat we expertise combineren in zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve benadering. Deze combinatie kan optimale helderheid verschaffen aan bestuurders als het erop aankomt de brede waaier van onzekerheden te adresseren wat aan de orde kan zijn bij het nemen van significante investeringsbeslissingen.


 

PARTNERS and CLIENTS

NavIncerta heeft een samenwerkingsovereenkomst met AsiaEdge in Singapore.

Klanten zijn Cardano, Tennet, Maersk Oil, Lukoil and Nuon/Vattenfall.


AGENDA

29-30 November 2017: Masterclass ‘The use of scenario planning for decision making’ in Kuala Lumpur, Malaysia


 

signup

login